Aktuality studovny

Stránky městské knihovny v Rokycanech. Zjistěte kontakt, aktuality a akce co se dějí v naší knihovně

Studovna knihovny slouží k poskytování speciálních knihovnicko bibliografických služeb. Zajišťuje cirkulaci MVS  (meziknihovní výpůjční služby), buduje a archivuje fond regionální literatury a regionálních autorů, na omezenou dobu půjčuje dokumenty ze svého fondu. Nabízí studijní a čtecí místa pro čtenáře knihovny.

Ve studovně je možno číst denní tisk a aktuální čísla odebíraných časopisů.