Služby

Stránky městské knihovny v Rokycanech. Zjistěte kontakt, aktuality a akce co se dějí v naší knihovně

Služby oddělení

Oddělení pro děti a mládež má ve svém fondu kromě knih pro nejmenší, pohádek, dobrodružné literatury, dívčích a historických románů i naučnou literaturu a časopisy. Knihovnice připravují knihovnické lekce pro školy, besedy s autory a zajímavé akce pro děti. Mezi nejoblíbenější patří Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Písmenkování a Den pro dětskou knihu. K vyhledávání v knihovním fondu slouží on-line katalog. V dětském oddělení je sálek s počítači. Čtenáři mohou zdarma využívat internetové služby.
Služby:

 • registrace dětských čtenářů, vydávání čtenářských průkazů
 • absenční výpůjčky knih a časopisů pro děti (výpůjční doba 1 měsíc)
  • rezervace dokumentů
  • prodloužení výpůjček
  • přístup k on-line katalogu
  • knihovnicko-informační lekce pro školy
 • literární pásma a tématické besedy pro děti z Rokycan i okolí
  • literární, výtvarné a vědomostní soutěže
 • zajímavé akce pro děti i jejich rodiče

Internet pro děti do 15 let

 • Po předložení platného čtenářského průkazu a písemného souhlasu rodičů 30 minut denně přístupu na internet ZDARMA.
 • Vyhledávání materiálů do školy, referáty apod.  ZDARMA (i více než 30 minut, dle potřeby).
Bezpečnost internetu

Desatero pro školáky

Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Listina dětských práv na internetu

Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
Rodinný balíček o internetové bezpečnosti [PDF, 783 kB]
Balíček věnovaný tématu internetové bezpečnosti je určen rodinám s dětmi ve věku 6-12 let. Rodinný balíček bezpečného internetu byl vydán projektem Insafe, později byl přeložen do češtiny Českým národním centrem bezpečnějšího internetu. Balíček pomáhá stimulovat diskuzi a rozvíjet znalosti o bezpečí na internetu prostřednictvím výukových aktivit, zlatých pravidel a užitečných odkazů. Cílem balíčku je otevřít živou diskuzi o bezpečí, soukromí, vzájemnému respektu, etickém kodexu a podobných tématech zábavnou formou. Na to jsou zaměřena témata, zábavné aktivity, užitečné odkazy a kontakty, které umožňují nejen v rodinách, ale především ve školách propojit zábavu a vzdělání v rámci jednoho scénáře obsaženého v balíčku. Online stránky brožury: www.esafetykit.net

Odkazy

www.seznamsebezpecne.cz
S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. Podívejte se s námi, jaké nástrahy může internet přinášet a jak s nimi bojovat. Projekt určený na pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.
www.esafetykit.net
www.saferinternet.cz
www.internethelpline.cz

Prohlížení CD-ROM po předložení platného čtenářského průkazu ZDARMA.
Ceník tisku:

 • A4 černobílá 2,- Kč
 • A4 půl strany barevně 5,- Kč
 • A4 celá strana barevně 15,- Kč